معرفی دوره آموزشی:
  • نام دوره: دوره آموزشی تئوری و عملی * مشاوره پیش از ازدواج با رویکرد اسلامی
  • مدرس: دکتر سید ایمان قطب
  • مدرک: گواهی معتبر از سازمان بهزیستی
  • تعداد جلسات: 10
  • مخاطبان: دانشجویان و متخصصین حوزه روانشناسی
  • هزینه شرکت در دوره:5,600,000ریال
  • سرفصل ها شامل: آشنایی با مبانی نظری مشاوره خانواده با تاکید بر روانشناسی اسلامی
  • آموزش نحوه مصاحبه تشخیصی، چگونگی ارتباط با مراجع، مدل مشاوره پیش از ازدواج و پیشبرد جلسات مشاوره از طریق نظارت بر فرایند مشاوره از طریق دوربین
  • بحث در خصوص صلاحیت های شخصیتی کارورزان و آماده سازی در جهت کار مشاوره تخصصی 

 

مدت دوره: 10 جلسه، 3 ساعته * مجموعا 30ساعت 

زمان برگزاری: پاییز 98