معرفی دوره آموزشی:
  • نام دوره: مدیریت تعارضات زوجین
  • مدرس: دکتر رضا آذریان
  • مدرک: ندارد
  • تعداد جلسات: 2
  • مخاطبان: عمومی
  • هزینه شرکت در دوره:600,000ریال

در حال ثبت نام ................

دو جلسه 

ساعت 7 الی 4 عصر 

شماره تلفن جهت رزرو 05138482220