معرفی دوره آموزشی:
  • نام دوره: اصول و فنون مذاکره
  • مدرس: دکتر رضا آذریان
  • مدرک: ندارد
  • تعداد جلسات: یک جلسه
  • مخاطبان: عمومی
  • هزینه شرکت در دوره:300,000ریال

تاریخ برگزاری 20 آبان ماه 98

ساعت 7 الی 4 عصر