معرفی دوره آموزشی:
  • نام دوره: آموزش مهارت های زندگی ویژه بیماران قلبی عروقی
  • مدرس: جناب آقای ابراهیم بهادرخان
  • مدرک: ندارد
  • تعداد جلسات: 10
  • مخاطبان: بیماران قلبی که شرایط شون پایدار باشد و عمل جراحی در آینده نداشته باشند.ساکن مشهد.حداکثر سن 60سال
  • هزینه شرکت در دوره:0ریال

یک دوره 

10 جلسه. هر جلسه دو ساعت. در هفته نیز دو جلسه برگزار خواهد شد.( مجموعا پنج هفته) 

لطفا نام و نام خانوادگی، سال تولد، شماره تماس، آخرین عمل و تاریخ آن را در زمان ثبت نام اعلام فرمایید.