معرفی مشاور:
  • سرکار خانم خانم سلیمانی حصار
  • اختلالات یادگیری،کارگاه مهارت های زندگی،کودک ونوجوان،زوج درمانگر،فرزندپروری